ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

Енергийната психология интегрира западните постижения в сферата на психологията с източната меридианна енергийна система. Това съчетание води до уникално ускоряване на ефекта на балансиране на човешката система и до оздравителни промени на дълбоки нива.
От 80-те години на 20-ти век западните професионалисти в областта на психичното здраве намират начин да прилагат принципите на акупунктурата към различни психологически проблеми .

Акупунктурата обикновено се свързва с използването на игли . Установено е ,че не толкова инвазивни процедури – например масажиране или потупване на определени точки по повърхността на кожата – също предизвикват желаните положителни ефекти. Това позволява на специалисти , които не са обучени да използват акупунктурните игли , да прилагат принципите на акупунктурата . Това дава възможност и на обикновените хора да използват тези принципи за самопомощ.

Енергийната психология се явява като надграждаща конвенционалните психотерапии. Тя работи в контекста на установените психологически принципи като в същото време използва специалното стимулиране на енергийните точки върху кожата , познато от източните практики. Това може незабавно да промени електрохимията на мозъка и да помогне при:

– Преодоляване на нежелани емоции като страх , вина , ревност , гняв и др.

– Желание за промяна на вредни навици и поведение.

Всичко това засилва способностите ни да обичаме , да успяваме с предизвикателствата и да ни помогне да се наслаждаваме по-пълно на живота.

Една от най-разпространените форми на енергийната психология е Техниката за Емоционална Свобода (ТЕС).

Заявете Вашата безплатна консултация