ЗАЕКВАНЕТО НЕ Е ПРИСЪДА, А Е ПРЕОДОЛИМО, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА!

Разпространено е схващането, че логопедичната помощ е само за деца. Така се формира погрешното убеждение, че в по-зряла възраст е вече късно да се повлияе върху нарушенията на речта.

Заекването е един от най-често срещаните проблеми, които остават нерешени в детска възраст и оказват негативно влияние върху целия живот.

Затрудненията в комуникацията влошават личните взаимоотношения и професионалната реализация. Емоционалната изолация и стрес са следствие от ограничените възможности за общуване и заекващите започват да изграждат собствени стратегии за справяне, които често водят до допълнителни усложнения на живота им.

ИМА НАДЕЖДА…

ПРОГРАМАТА ни за преодоляване на заекването  на дава възможност на възрастни да се справят с проблем, който са смятали за нерешим.

Комплексната авторска методика за справяне с различните аспекти на заекването включва:

  • Диагностика на плавността на речта и причините за поява на проблема;
  • Изготвяне на програма за логопедична интервенция, в зависимост от индивидуалните особености и потребности на заекващия;
  • Упражнения за правилно дишане и фонация;
  • Обучение за прилагане на автогенен тренинг и  релаксация.
  • Музикотерапия;
  • Арт терапия;
  • Ритъм – базирани методи за подобряване плавността на речта;
  • Психотерапия за преодоляване на ограничаващите модели, свързани с комуникацията;
  • Комплексна методика за балансиране на енергийната система;

Програмата е с продължителност 6 месеца, разпределена в  3 модула. Всеки модул има определена цел и завършва с оценка на постигнатите резултати. Като бонус получавате материали за работа в домашни условия.

ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗНООБРАЗНИ ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ, ИЗПРОБВАНИ МНОГОКРАТНО В ПРАКТИКАТА ВИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СПРАВИТЕ УСПЕШНО С ПРОБЛЕМ, КОЙТО ОГРАНИЧАВА ЛИЧНАТА И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ.  

Свържете се с нас, за да направим предварителна консултация, която е напълно безплатна. В рамките на 40 минути ще се запознаем с проблема Ви, ще определим правилната стратегия за справяне с него и ще Ви запознаем с нашите методи на терапевтична работа.

Заявете Вашата безплатна консултация