„ПОМОГНИ МИ, ДА СИ ПОМОГНА САМ!”

В основата на метода „Монтесори” стои идеята, че трябва да наблюдаваме децата и техните потребности, да им предоставяне специална среда, в която те да се подготвят за живота и да бъдат обучавани и възпитавани така, че те да правят свой собствен избор, с какво да се занимават. В тази среда възрастните не дават указания и помагат, вместо да осъждат и критикуват.

Като се използват естествени материали, които спонтанно провокират интереса на детето към различни дейности, децата развиват своите умения и комуникация. В тази специална среда, деца с различни умствени и физически способности, на различна възраст се учат по естествен начин, така както е в обществото, в което ще живеят като възрастни.

Обучението става стъпка по стъпка – от по-просто към по-сложно и от конкретно към абстрактно.

Чрез повторението, което децата толкова обичат, се усъвършенстват уменията за боравене със средата, което носи спонтанно удовлетворение и самочувствие.

Програмата се провежда 1 път седмично, по предварително установен график.

Групите са от 5-6 деца,  като всяка седмица се провежда занятие от различна сфера:

  • Ежедневни дейности;
  • Дейности за развиване на сетивата;
  • Естествени науки;
  • Математика;
  • Езикови познания;

Като бонус ще получите безплатна диагностика на езиково-говорното развитие.

ТАЗИ ПРОГРАМА ЩЕ ДАДЕ НА ДЕТЕТО ВИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УСВОИ УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИЯ МУ ЖИВОТ,  ЩЕ ГО НАУЧИ НА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ДРУГИТЕ, СПОНТАННА КОНЦЕНТАЦИЯ И ДИСЦИПЛИНА.

Ако имате интерес към програма „Монтесори”, можем да направим опознавателна среща, която е напълно безплатна и да определим заедно какви са нуждите на Вашето дете.

Заявете Вашата безплатна консултация