Светли мигове в една цветна, артистична и подкрепяща компания! На едно специално място…

Влезте в една безопасна, отпускаща и презареждаща капсула. За час се отърсете от тревожността, грижите, тежките мисли за натовареното ежедневие.

Копнеете за това? Имате чувството, че ще се пръснете от мисли и тревоги, които Ви разпъват в различни посоки? Грижи и проблеми, изнервени шефове и колеги, купища къщна работа, проблеми с децата…

Стига!

Презаредете се в цветната капсула на “ЛОГОС – ЕА”, която наричаме…

Програма “Безопасно място”! Постойте на място, откъснато от тревоги, нерви, притеснения…

Отдайте се на лечение с изкуство!

Програма “Безопасно място” представлява индивидуална или групова презареждаща арт терапия за родители, чиято психика вече се “задъхва”. В рамките на занимателен и забавен творчески процес ще се отърсите от чувството за вина, усещането за безсилие, тревожността и клаустрофобичното чувство на заклещеност между грижите – с помощта на изобразително изкуство, скулптура, теа

тър, музика, танци, литература.

Чрез творческия процес, родителите в безопасна и сигурна среда могат да се справят с чувството за вина, безсилието, тревожността.

Програмата е с продължителност 6 месеца, като всеки месец се работи по предварително зададена тема и материал.

Заниманията се провеждат в делнични дни, като е осигурена грижа за децата, по време на арт терапевтичните занятия.

Времетраенето е 60 мин.

Работата се провежда в група до 6 души.

Необходимо е предварително записване, за да може да се подготвят материалите. Датата и темата на арт заниманието за месеца се обявява 2 седмици предварително.

И освен всичко това…

За родителите на деца, посещаващи Център „ЛОГОС – ЕА”, заниманията са напълно безплатни”.

Очакват Ви светли мигове в една цветна, артистична и подкрепяща компания!

Заявете Вашата безплатна консултация