СЛЕД ИНСУЛТ НАКЪДЕ?

Една от най-честите причини за разпад на речта и способностите за общуване при възрастните хора е прекаран инсулт.

Това е въпрос, който е особено болезнен за тези, които са преживели подобен здравословен проблем, защото след ка

то преминат животоспасяващите интервенции, качеството им на живот чувствително се влошава.

Много от болните споделят, че най-тежките последици за тях не са  парализите, а загубата на способността за пълноценн

о общуване, защото затрудненията в говоренето или писането често водят до депресия и проблеми във взаимоотношенията.

ЗАТОВА НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ НАРУШЕНИЯТА В ГОВОРА СЛЕД  ИНСУЛТ !

НЕ ЧАКАЙТЕ ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ ДА ОТШУМЯТ САМИ!

ПОТЪРСЕТЕ ПОМОЩ ОТ ЛОГОПЕД В МОМЕНТА, В КОЙТО  СЪСТОЯНИЕТО НА БОЛНИЯ Е СТАБИЛИЗИРАНО!

ПРОГРАМАТА  за възстановяване на говора включва следните комплексни методи:

  • Диагностика на вида на езиковото нарушение;
  • Съставяне на индивидуална програма за рехабилитация на речта;
  • Алгоритъм за прилагане на артикулационни упражнения, в зависимост от вида на увреждането на говорните способности;
  • Комплекс от упражнения за фината моторика и праксис;
  • Работа с кинезитерапевт за възстановяване на движения, свързани с основни ежедневни дейности;
  • Работа върху четенето и писането;
  • Психологическа помощ за пациента и близките му;

Програмата се изпълнява от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит с нарушения на говора след инсулт: логопед, кинезитерапевт и психолог.

Ако за пациента е трудно организирането на посещенията в Центъра, изработваме програма за домашна терапия и обучение на близките за прилагането и.

При допълнително договаряне са възможни и посещения на специалистите от Центъра в дома на пациента.

ТАЗИ ПРОГРАМА ВИ ДАВА СПОКОЙСТВИЕ, ЧЕ СТЕ ВЗЕЛИ ПРАВИЛНИТЕ МЕРКИ НАВРЕМЕ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА СЕ РАДВАТЕ ДЪЛГИ ГОДИНИ НА ЖИВОТА – КАЧЕСТВЕНО И ПЪЛНОЦЕННО.

Свържете се нас и направете заявка за безплатна консултация. На консултацията ще направим кратко обследване на състоянието на болния, заедно ще преценим какви са неговите нужди и как можем да Ви бъдем полезни.

Заявете Вашата безплатна консултация