Групови тренинги за Вас

ПРОГРАМА ЗА АРТ ТЕРАПИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ - "БЕЗОПАСНОТО МЯСТО"

СВЕТЛИ МИГОВЕ В ЕДНА ЦВЕТНА, АРТИСТИЧНА И ПОДКРЕПЯЩА КОМПАНИЯ! НА ЕДНО СПЕЦИАЛНО МЯСТО…

Влезте в една безопасна, отпускаща и презареждаща капсула. За час се отърсете от тревожността, грижите, тежките мисли за натовареното ежедневие.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ