Полезно

advice-advise-advisor-7075

КЪСНО ЛИ Е ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАЕКВАНЕТО ПРИ ВЪЗРАСТНИ?

Не се говори много за проблемите в речта при възрастните…

Може би е така, защото много от тях са загубили надежда, че може да се повлияе благоприятно върху недостатъците в говора им.

По някаква причина се е разпространило схващането, че логопедичната помощ е само за деца и в краен случай – за тийнейджъри, а за възрастните, които като деца не са посещавали логопед, времето е безвъзвратно минало и нищо не може да се направи, за да облекчат говорните си проблеми.

Един от най-често срещаните проблеми в говора, който в повечето случаи остава нерешен и рефлектира върху целия живот на човек, това е заекването.

Според някои статистически данни, хората които имат този проблем са около 1% от българското население, което означава, че около 70 000 човека всеки ден се измъчват и изпитват страх при общуването с други хора.

Вярно е, че в детска възраст заекването може да се коригира по-лесно, защото все още няма добре изградени навици за говорене и минат ли години, всеки заекващ изгражда собствена стратегия за справяне с проблема си както намери за добре. Това само по себе си води до трудности при прилагането на терапия и промяна.

Следва стратегия за избор на професия и в повечето случаи кариерата се ориентира в посока на дейности, които са свързани с ограничена комуникация и това води до допълнителна изолация, стрес и много често последващи депресивни състояния.

Но не всичко е толкова безнадеждно и е необходимо да се отбележи наличието на фактори, които могат да подпомогнат терапията на заекване при възрастните.

Тези фактори са –  желанието за промяна, мотивацията и волята на възрастния човек. При децата тези качества все още не са изградени и в терапията при тях се използват методи,които не изискват волеви усилия,   като играта и забавлението, а изграждането на навиците за плавен говор става несъзнателно за детето.

За разлика от децата,  при работата с възрастни заекващи методите са насочени главно към съзнателно овладяване на правилна говорна и дихателна техника, и при формирането на плавен говор се работи върху използването на волята в прилагането им в ежедневието и създаване на нов навик за говорене.

От друга страна, в ранните години от живота на всеки човек се залагат определени психични модели, които определят до голяма степен развитието на целия му живот. Имайки предвид факта, че заекването се проявява точно във възрастта от 2 до 5 години, въздействието на този синдром върху живота на развиващото се дете е огромно, като тези модели проникват дълбоко в несъзнаваното на личността и точно затова,  при терапията с възрастни е важно да се работи върху емоциите, нагласите и убежденията, които затрудняват комуникацията и изявата на личността.

В този смисъл подчертаваме, че добри резултати се постигат при съчетаване на логопедичната интервенция с психотерапевтични методи, които да спомогнат за преобразуване на негативните модели и за справяне с тревожността и стреса, както и за повишаване на самооценката.

Прилагането на автогенни тренинги и обучението в техники за релаксация е част от стратегията за справяне с проблема и особено внимание е необходимо да се отделя на чувствата и страховете, свързани с начина на говорене.

Един прекрасен метод, в който елегантно се съчетават изследването на собствените преживявания и снемането на  напрежението е арт терапията.

Други методи, които са се доказали за благоприятно въздействие върху заекването са  НЛП, енергийната психология и музикотерапията.

Всички те имат за цел създаване на позитивна нагласа към проблема и изграждане на успешни стратегии за реализация на личността.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.