Интервю

Разкажи за своята практика и защо се занимаваш с това?

За да отговоря на този въпрос, може би е най-добре да започна с част от историята на моето семейство. 

Когато бях на 7 години, по-малкият ми брат, който тогава беше на 3 години, започна да заеква. Спомням си, че цялото ни семейство беше ангажирано с посещенията при логопеда, а това продължи дълги години. Всички страдахме заедно с него. Заекването му беше мъчително преживяване не само за него, но и за нас. Така, че аз добре познавам проблемите на семейства, в които има дете с говорен проблем. Израснала съм с това. Мисля, че това определи изборът ми на професия.

Много исках да стана логопед.  Бях съкрушена, когато не ме приеха в тази специалност през първата година и завърших начална училищна педагогика, със специалност – изобразително изкуство. Но не се отказах от избраната професия. Включих се в програма за преквалифициране на учители и през 1992 година вече имах право да практикувам като логопед.

През следващите години завърших и бакалавърска и магистърска програма по логопедия, като междувременно работех като учител. Така натрупах опит и в образователната система – умения, които са ми от полза и до днес.

Преди 20 години, през 1997 година напуснах работата си като начален учител и поех по рисковия път на свободната професия. Началото, всъщност представляваше дългогодишна самостоятелна практика в малък кабинет и с ограничени възможности.

През годините личната ми реализация в избраната професия бе успешна, но непрекъснато ми се струваше, че не правя достатъчно и следвайки огромното си желание да съм в помощ на хората, които ми се доверяват, исках да им предложа много повече.

Това беше стимулът ми непрекъснато да търся по-ефективни методи за преодоляване на нарушенията в езика и речта, защото с времето забелязвах, че в много от случаите, с които работех,  терапията е толкова продължителна, че често хората се отказваха, обезверени, че няма начин да им се помогне. Започнах да се съмнявам в собствените си възможности и да страдам, че не мога да помогна на клиентите си.

Междувременно бях стигнала до критичен момент в собственото си здравословно състояние. Детето ми боледуваше, аз самата имах ежедневни главоболия, високо кръвно налягане и ми предстоеше операция.  На 32 години трябваше да започна да пия лекарства и това да продължи до края на живота ми.

Дълбоко в себе си знаех, че това не е решението. Преди 15 години не се знаеше много за хомеопатията и другите алтернативни методи на лечение. Доверих се на интуицията си и имах късмета да попадна на един от най-добрите   лекари-хомеопати в България – д-р Вилма Михайлова. Тогава за пръв път чух израза „холистична медицина”. За пръв път чувах, че човек е енергийна система, която има различни нива и за да се излекува, трябва да лекува всяко от тези нива, като физическото тяло е на повърхността и трябва да се стигне до емоциите и преживяванията, до психиката и ума, където се коренят причините за здравословните проблеми.

С помощта на тези методи, аз успях да се излекувам и това беше поводът  интересът ми да се насочи към алтернативните средства на лечение. През следващите години аз се обучавах в класическа хомеопатия, Бах-терапия и  енергийна психология. Започнах да прилагам  някои от методите с децата, които посещаваха кабинета ми и резултатите не закъсняха. Внимателно проверявах кои от средствата са ефективни в отделните случаи, като фокусът ми беше насочен към тези, при които се получават по-бързи резултати. Така успях да изградя своя собствена система за преодоляване на езиково-говорните нарушения, която представлява комплекс от класически и алтернативни методи, при които резултатите се постигат почти два пъти по-бързо в сравнение с чисто традиционните.

Клиентите ми се удвоиха и вече ми беше трудно да работя сама. Така се роди идеята за създаване на Център „Логос-ЕА”, в който да имам възможност да прилагам цялостен подход към преодоляване на проблемите на детското развитие. Междувременно продължих обучението си и като психолог, за да мога да съм по-пълноценна в работата си  с децата и техните семейства.

Осъзнах, че в случаите, в които родителите са участвали активно в процеса на терапия, резултатите са още по-бързи и трайни. Също така разбрах, че родителите на тези деца са много тревожни, често са отчаяни и объркани и също  имат нужда от помощ и подкрепа. Това доведе до развиването на идеята, че най-добре ще помогнем на децата, ако помогнем на първо място на техните родители да се справят със страховете си, с отчаянието и безпомощността си.

Затова аз съм посветила остатъка от професионалния си път към това да създавам работещи системи за терапия на различните проблеми в детското развитие, като фокусът ми е насочен към това да обучавам родителите да бъдат активни в този процес и да не губят времето, което е важно за развитието на детето им.

Кои са твоите клиенти?

Моите клиенти са децата с проблеми в развитието и техните родители. Това са деца, които имат различни нарушения на езика и речта, поведенчески проблеми, интелектуални дефицити, психо-емоционални разстройства и обучителни трудности.

 Аз им помагам да намерят правилния път за развитие на потенциала си и да се справят с проблема, за да могат да намерят своето място.

А родителите се обучават да осъзнаят ролята си на основен фактор в развитието на своето дете. Ако те не са лично ангажирани в този процес, работата на специалистите е недостатъчна и неефективна.

Работя също така и с възрастни, които имат говорни нарушения, вследствие на заболяване или нерешен в детството проблем, като заекване или неправилна дикция и артикулация.

Помагам също така и на хора, които имат притеснения да говорят пред публика да преодолеят страховете си и да се справят успешно в професии, изискващи добра комуникация.

Какво те отличава от останалите специалисти?

За разлика от повечето специалисти, които се насочват само към един аспект от проблемите на развитието, аз прилагам цялостен подход за разрешаването им. Точно затова съм изучавала  медицина, кинезитерапия,  педагогика, психология, физика, математика, обучавала съм се в различни алтернативни методи, които въздействат положително върху човешкото здраве и психика.Така съм развила уменията си  да проследявам  причинно-следствените връзки за проявата на проблема в отделния случай и да предложа правилна стратегия за разрешаването му. Това, с което се отличава моята работа са авторските програми, базирани на 25 – годишен опит, в основата на които е заложен  комплексен подход, ясни цели и измерими резултати. Благодарение на това, децата постигат подобрение за време 2 пъти по-бързо от традиционните методи, а самите родители получават увереност и спокойствие за бъдещето на своето дете.

Какво представляват твоите програми?

Програмите са разработени за всеки вид нарушение на езика и речта . Всяка програма стартира с диагностика на проблема, която се извършва в рамките на 1 календарен месец или това са 8 срещи със специалист. Това е важен период и за адаптация  към новата среда. В края на диагностичния период  получаваш детайлна оценка за езиково-говорното, психо-емоционалното и физическото развитие на детето. На базата на тази оценка се пристъпва към разработване на индивидуалната програма, която включва тези методи, които са в най-голяма помощ за детето, съобразени с неговите нужди.

Родителите се запознават подробно с методите на терапевтична работа и се включват в този  процес. Всеки месец те имат задължителна консултация с мен, за да  бъдат обучени как да прилагат програмата в домашни условия. За това те получават и безплатни материали за домашна терапия.

Програмите са разделени  на модули, всеки с продължителност 3 месеца. В края на всеки модул се прави оценка на постигнатите резултати и се определят целите на следващия модул.

Какво се очаква от мен?

От теб се очаква да бъдеш ангажиран с процеса, да следваш съветите и препоръките ми и да ги прилагаш ежедневно.

Най-добри резултати съм постигала с хора, които са сигурни, че искат промяна в живота си и са готови да следват стъпките, които им давам.

Какво се очаква от мен?А ако не съм от Бургас и не мога да идвам до Център „Логос-ЕА”?

Това не е проблем в съвременния свят на технологиите. Имаме разработени онлайн-програми за домашна терапия, които представляват комбинация от онлайн материали и консултации по Skype. За всеки случай се разработва индивидуална стратегия за решаване на проблема стъпка по стъпка, като се фокусираме върху обучение за самостоятелна работа.

Програмите са така разработени, че да дават възможност за адекватна помощ, независимо в коя точка на света се намирате.

За кого не са твоите програми?

Моите програми не са за хора, които смятат, че е достатъчно да отидат при специалист и проблемът им ще се реши. Със сигурност ще има резултат от работата ни, но той няма да е бърз и задоволителен.

Моите програми не са за хора, които искат да прехвърлят отговорността за собствените си проблеми върху някой друг и си търсят оправдания, за да не изпълнят поставените задачи. Друг тип хора, с които трудно работя е тези, които поставят под съмнение методите ми на работа. В терапевтичния процес най-важният елемент е доверието и липсата му би саботирала получаването на резултати.

Така че,  ако не смяташ да се ангажираш напълно с процеса на терапия, по-добре потърси други специалисти.

Работи ли подходът ти?

Да. Можеш да видиш и мненията на наши клиенти като посетиш тази страница. Окуражавам те  да пишеш по имейл на някой от тях, ако искаш да поискаш допълнително мнение за методите, по които работя.

Колко бързо мога да очаквам резултати?

Резултатите зависят от вида на нарушението с което работим и степента на проявения проблем. При всеки случай е индивидуално. Има клиенти, при които резултати се постигат по-бързо в сравнение с други със същия проблем и това в повечето случаи е свързано с повече мотивация и ангажираност с процеса.

Резултати има със сигурност, а бързината, с която те се постигат, зависи в голяма степен от теб.

Не знам коя програма да избера. Какво да направя?

Можеш да заявиш безплатна консултация като попълниш контактната форма по-долу или се обадиш на телефон – 0886752981. На консултацията ще направим кратко обследване и заедно ще преценим от коя от програмите имаш нужда и как мога да ти бъда от полза.