ДИСЛЕКСИЯТА Е ТАЛАНТ, А НЕ ПРОБЛЕМ!

Вие имате здраво, интелигентно дете, което проявява творчески способности, но за всеобщо учудване, не се справя в училище.

Детето отива в 1 клас и противно на очакванията на учители и родители не успява да научи веднага буквите, често обърква букви, които си приличат, някои ги изписва наобратно или огледално, трудно се научава да чете и в повечето случаи не разбира прочетеното, а диктовките след проверка са нашарени в червено като в сцена от сериала „ От местопрестъплението”.

НЕ ЗАКЪСНЯВАТ И ОБВИНЕНИЯТА – „Много си разсеян! Не внимаваш! Толкова ли си глупав!”

Децата с дислексия не са умствено изостанали, а проблемите им не са резултат от мързел, недостатъчно учене или нежелание.

Правилното диагностициране на затрудненията при четене и писане  е определящо за избор на правилната стратегия за справяне с тях.

С програмата „ ПРЕОДОЛЕЙ ДИСЛЕКСИЯТА” получавате пълна оценка на нарушенията на училищните умения и цялостна стратегия за справяне с проблемите на ученето.

С ТАЗИ ПРОГРАМА МОЖЕТЕ ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ СА ОБХВАНАТИ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ДИСЛЕКСИЧНОТО НАРУШЕНИЕ И ДЕТЕТО ВИ ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА РАЗВИЕ ПЪЛНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ, ГАРАНТИРАЩ МУ УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ.

Ако сте преценили, че  тази програма е подходяща за Вашето дете, можем да направим предварителна консултация, която е напълно безплатна. В рамките на 40 минути ще се запознаем с детето и неговите затруднения в училище. След като ни споделите притесненията си, свързани с успеха му училище, заедно ще определим какви са потребностите на детето  и как можем да Ви помогнем.

Програмата включва:

  • Диагностика и оценка на проблемите в училищните умения в рамките на 8 сесии по 40 минути.
  • Продължителността на програмата е 9 месеца, разпределена в 3 модула.
  • Изготвя се стратегия за развитие на уменията за четене и писане, съобразно индивидуалните потребности на ученика.
  • След всеки модул получавате оценка на постигнатите резултати и разработване на последваща терапия, в зависимост от индивидуалните нужди.
  • Обучение в разработване на „мисловни” карти.
  • Техники за учене, улесняващи запомнянето, на принципа на мултисензорното учене.
  • Психотерапевтична работа за преодоляване на погрешни убеждения, свързани с ученето.
  • Всеки месец – консултация с родителите за обучение, как да прилагат техниките на учене в домашни условия.

Като бонус, получавате безплатни материали за терапевтичната работа и насоки за преодоляване на затрудненията по всеки учебен предмет.

Заявете Вашата безплатна консултация