Психолог за Вас

ПСИХОЛОГ ЗА ДЕЦА

Кога детето има нужда от психолог?

Има ситуации, в които родителят не може да се справи сам с някои аспекти на възпитанието и има нужда от помощ….

ПСИХОЛОГ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Кога Вие имате нужда от психолог?

Методите, които използваме в работата си са разнообразни, в зависимост от спецификата на проблематиката и нагласата на клиента.

ГРУПОВИ ТРЕНИНГИ

Групови тренинги

Тук ще намерите програма за АРТ терапия при възрастни – „Безопасното място“ и училище за родители.