КАКВО Е ЛАРИНГЕКТОМИЯ И КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАСА И ГОВОРА?

Ларингектомията е оперативно отстраняване на ларинкса при злокачествени образувания, когато химиотерапията не дава резултат. След операцията, пациентите живеят при друга физиология на дишането , което става през отвор (стома), във вратната област и загубват напълно способността си да говорят.

Това е внезапна и драстична промяна и пациентите нямат на разположение период, в който да свикнат с нея. За много от оперираните се налага да променят начина си на живот, да сменят местоработата си или дори професията. Често болните изпадат от обичайната си социална среда и това води до депресия или усложнение на заболяването.

Според медицинската статистика, в България годишно се подлагат на тази интервенция около 400 души.

ШАНС ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА Е РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ГЛАСА !

ПРОГРАМАТА за рехабилитация на гласа е организирана в следните основни направления:

  • Обучение в използването на електроларинкс (ръчно електронно устройство, което превръща вибрациите в глас).
  • Обучение за получаване на езофагеален глас . При езофагеалния глас , пациентът се научава как да „поглъща“ въздух надолу през хранопровода и да създава звуци като изпуска въздуха.
  • Специализирана психологическа помощ, за да могат пациентите по-лесно да се адаптират към промените в живота си и да преминат успешно през трудния период.

Към рехабилитация на гласа може да се пристъпи още в първите месеци след операцията, ако здравословното състояние на пациента позволява това.

ТАЗИ ПРОГРАМА ВИ ДАВА ШАНС ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ СПОСОБНОСТИТЕ СИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ОБЩУВАНЕ И ДА ПОДОБРИТЕ КАЧЕСТВОТО СИ НА ЖИВОТ СЛЕД ТЕЖКОТО ИЗПИТАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА.

Вижте видео с резултати от нашата работа.

Свържете се с нас, за да направим предварителна консултация, която е напълно безплатна. На консултацията ще поговорим какви са възможностите за рехабилитация на гласа според индивидуалните Ви особености и заедно ще определим как можем да Ви помогнем.

Заявете Вашата безплатна консултация