ЗА КОИ ПРОФЕСИИ Е ВАЖНО ДА ИМАШ ДОБРА ДИКЦИЯ И ПРАВИЛНО ПРОИЗНОШЕНИЕ?

За всяка професия е важна добрата комуникация. Но има професии, за които тя е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.

Акцентът,  диалектният говор и неправилното произношение на някои звукове може да се окаже пречка за реализиране на мечтата за артистична кариера.

Или притеснението за говорене пред хора да затрудни доброто представяне на важен проект.

Начинът,  по който говорим, е важна предпоставка за това как сме възприемани от другите.

ХАРИЗМАТИЧНАТА ЛИЧНОСТ УМЕЕ ДА ГОВОРИ!

ПРОГРАМАТА – „Техника на говора” е предназначена за:

 • Кандидат – студенти за НАТФИЗ;
 • Радио и телевизионни говорители;
 • Журналисти;
 • Юристи;
 • Певци;
 • Както и за всички, чиято професионална реализация е свързана с добри комуникативни умения;

ПРОГРАМАТА  включва:

 • Диагностика на произношението;
 • Изработване на индивидуална стратегия за преодоляване на проблемите в комуникацията;
 • Упражнения за правилна дикция;
 • Постановка на говорно дишане и фонация;
 • Логопедична терапия при неправилно произношение на звукове;
 • Език на тялото и невербална комуникация;
 • Работа за развиване на умения за говорене пред публика;

ПРОГРАМАТА – „ТЕХНИКА НА ГОВОРА” ВИ ДАВА ВИ УВЕРЕНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ В ОБЩУВАНЕТО И ОТВАРЯ ПЪТ КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕТО В МЕЧТАНАТА КАРИЕРА.

Свържете се с нас, за да  направим предварителна консултация, която е напълно безплатна. На тази среща ще споделите какви са целите Ви , свързани с успешната реализация и заедно ще определим от какво имате нужда  и как можем да Ви помогнем.

Заявете Вашата безплатна консултация