ТРЕВОЖИТЕ СЕ, ЧЕ ГОВОРЪТ НА ВАШЕТО ДЕТЕ ЗАКЪСНЯВА!

Сигурно се питате кога е нормално детето да проговори и имате ли основание да се притеснявате.

В последните години се наблюдава все по-често децата да закъсняват с говорното си развитие и много родителите смятат това за нормално.

Майките  споделят, че детето им е на 2-3 години и все още не говори, но знае как се включва телевизора, сменя каналите и умело борави със смартфон.

И ВСЕ ПАК! КОГА Е НОРМАЛНО ДЕТЕТО ДА ПРОГОВОРИ?

Ако на 3 години детето използва само няколко думи, издава нечленоразделни звуци и то само когато иска да получи нещо, ако тръшкането и плачът е основно средство за комуникация, тогава програмата „Уча се да говоря” е подходяща за Вашето дете.

ПРОГРАМАТА  ВКЛЮЧВА:

  • Диагностика на езиково-говорното развитие и обследване на психологическия статус на детето;
  • Изготвяне на индивидуална програма за терапевтично и логопедично въздействие;
  • Авторска методика за развитие на речта, разпределена в 8 модула, всеки с продължителност 3 месеца;
  • Оценка на постигнатите резултати в края на всяко тримесечие;
  • План за подпомагане на детето в домашни условия;
  • Всеки месец – 30 минути консултация с родителите за въпроси, свързани с терапевтичните цели на индивидуалната програма.
  • Безплатни материали, свързани с текущата програма;

ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОГРАМАТА ЩЕ ВИ ДАДЕ УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ПРАВИТЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА СВОЕТО ДЕТЕ, ЗАЩОТО ТЯ Е ИЗГРАДЕНА С ЯСНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИЗПИТАНА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА ПОМОЩ.

С ТАЗИ ПРОГРАМА ДЕТЕТО ВИ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВРЕМЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ С ТРАДИЦИОННИТЕ ТЕРАПИИ.

Ако мислите, че програмата „Уча се да говоря” е подходяща за Вашето дете, можем да направим безплатна консултация, на която да направим предварителен преглед на детето. Вие ще ни разкажете какви са притесненията Ви, свързани с речта му и заедно ще определим какво е най-доброто за неговото развитие и как можем да Ви помогнем.

Заявете Вашата безплатна консултация