Програми за Вас

ПРОГРАМА – „ТЕХНИКА НА ГОВОРА"

ЗА КОИ ПРОФЕСИИ Е ВАЖНО ДА ИМАШ ДОБРА ДИКЦИЯ И ПРАВИЛНО ПРОИЗНОШЕНИЕ?

Акцентът,  диалектният говор и неправилното произношение на някои звукове може да се окаже пречка за реализиране на мечтата за артистична кариера.

ПРОГРАМА – „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАСА СЛЕД ЛАРИНГЕКТОМИЯ"

КАКВО Е ЛАРИНГЕКТОМИЯ И КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАСА И ГОВОРА?

Ларингектомията е оперативно отстраняване на ларинкса при злокачествени образувания, когато химиотерапията не дава резултат.

ПРОГРАМА – „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОВОРА СЛЕД ИНСУЛТ"

СЛЕД ИНСУЛТ НАКЪДЕ?

Една от най-честите причини за разпад на речта и способностите за общуване при възрастните хора е прекаран инсулт.

ПРОГРАМА – „ЗАЕКВАНЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИ"

ЗАЕКВАНЕТО НЕ Е ПРИСЪДА, А Е ПРЕОДОЛИМО, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА!

Разпространено е схващането, че логопедичната помощ е само за деца. Така се формира погрешното убеждение, че в по-зряла възраст е вече късно да се повлияе върху нарушенията на речта.