Програми за Вашето дете

ПРОГРАМА – „РАННА ДИАГНОСТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ”

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКО В РАЗВИТИЕТО НА ВАШЕТО ДЕТЕ Е НАРЕД!

Специалистите, занимаващи се с невронаука, твърдят, че стимулирането на мозъчните клетки между раждането и третата година е решаващо за неговото развитие.

ПРОГРАМА – „УЧА СЕ ДА ГОВОРЯ“

ТРЕВОЖИТЕ СЕ, ЧЕ ГОВОРЪТ НА ВАШЕТО ДЕТЕ ЗАКЪСНЯВА!

Сигурно се питате кога е нормално детето да проговори и имате ли основание да се притеснявате.В последните години се наблюдава все по-често децата да закъсняват с говорното си развитие и много родителите смятат това за нормално.

ПРОГРАМА – „ГОВОРЯ ПРАВИЛНО”

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКО В РАЗВИТИЕТО НА ВАШЕТО ДЕТЕ Е НАРЕД!

До каква възраст на детето приемаме за нормално то да не може да изговаря някои от звуковете – Р, Л, С, З, Ц, Ш, Ж и Ч ?

ПРОГРАМА – „ГОВОРЯ ПЛАВНО”

ПОЯВИЛО СЕ Е ЗАЕКВАНЕ…

Нарушението на плавността на речта може да бъде както функционално, т.нар. „физиологично заекване”, така и „рисково”

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА МОЗЪКА – IN TIME

НАШИЯТ МОЗЪК Е МУЗИКАЛЕН!

Знаете ли, че ритъмът и музиката имат фундаментална роля за правилното мозъчно функциониране.

ПРОГРАМА – „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСЛЕКСИЯТА“

ДИСЛЕКСИЯТА Е ТАЛАНТ, А НЕ ПРОБЛЕМ!

Вие имате здраво, интелигентно дете, което проявява творчески способности, но за всеобщо учудване, не се справя в училище.